Cenaze Ödeneği kimlere verilir? Miktarı ne kadardır?

  • İş kazası ya da meslek hastalığı sonucu ölen kişilerin geride kalanlarına,

  • Malullük, vazife malullüğü ya da yaşlılık aylığı almaktayken ölen kişilerin geride kalanlarına, 

  • Kendisi adına 360 gün malullük/yaşlılık/ölüm sigortası primi bindirilmiş durumda iken ölen kişilerin geride kalanlarına, 

Bu ödenek sırasıyla sigortalının eşine, yoksa çocuklarına, yoksa ana-babasına, o da yoksa kardeşlerine veriliyor. 

Bunlardan hiçbirine ödeme yapılmadı ise cenazeyi  başkaları kaldırırsa,  bu kişilerin belgelere dayanan masrafları cenaze ödeneği tutarını geçmemek kaydıyla kendilerine ödenir.

Cenaze ödeneği miktari 2019 yılı için 716 liradır.

Avukata Sor!


Diğer Başlıklar

Bireysel başvuru kararları kesin midir?

Anayasa Mahkemesine yapılan bireysel başvuru

28-11-2019

Bireysel başvuruda adli yardım mümkün müdür?

Adli yardım talebinin başvuru esnasında belirtilmesi gerekir. Adli yardım talebinde bulunabilmek

28-11-2019

Başvurudan sonra başvuruya konu işlemin infazı ya da icrası durur mu?

Durmaz. Bu durumun tek istisnası, yaşamına ya da maddi veya manevi

28-11-2019