NÖBET ESNASINDA BAŞKA BİR ERİN SİLAHIYLA ATEŞ ETMESİ SONUCU VEFAT EDEN ERİN VAZİFE MALULÜ SAYILMASINA İLİŞKİN EMSAL KARAR

 NÖBET ESNASINDA BAŞKA BİR ERİN SİLAHIYLA ATEŞ ETMESİ SONUCU VEFAT EDEN ERİN VAZİFE MALULÜ SAYILMASINA İLİŞKİN EMSAL KARAR

 NÖBET ESNASINDA BAŞKA BİR ERİN SİLAHIYLA ATEŞ ETMESİ SONUCU VEFAT EDEN ERİN VAZİFE MALULÜ SAYILMASINA İLİŞKİN EMSAL KARAR


Çocukları Milli Savunma Bakanlığı  emrinde zorunlu askerlik hizmetini yapmakta iken, 16.03.2006 tarihinde garaj nöbetçisi olduğu hastanede araç içerisinde uyuduğu gerekçesiyle görevli başka bir asker tarafından silahla vurulması neticesinde vefat etmesi nedeniyle haklarında vazife malullüğü hükümleri uygulanarak vazife malullüğü maaşı bağlanması istemiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle idare mahkemesinde iptal davası açılmıştır.

Yapılan yargılama neticesinde idare mahkemesi; ölüm olayının askerlik vazifesinin neden ve etkisiyle meydana geldiği ve idarenin de olayın meydana gelmesinde hizmet kusurunun bulunduğu sonucuna varıldığından, idarenin bütünlüğü ilkesi de dikkate alınarak, davacıların vefat eden oğullarından dolayı vazife malullüğü aylığı bağlanması talebiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığına karar vermiş ve dava konusu işlemin iptaline karar vermiştir.

Avukata Sor!


Kategoriler

Diğer Başlıklar

Uzman Jandarmaların Astsubaylığa Geçiş İşlemlerinde Yaşadığı Sorunlar ve Konuyla İlgili Yürütmenin Durdurulması Kararları

Uzman Jandarmaların Astsubaylığa Geçiş İşlemlerinde Yaşadığı SorunlarJandarma Genel Komutanlığında görevli Uzman

14-05-2020

Maluliyet Nedeniyle Açılan Tazminat Davalarında Dava Açma Süresi İle İlgili Anayasa Mahkemesi Kararı

Maluliyete sebep olan bedensel rahatsızlık nedeniyle meydana

28-11-2019