Sosyal Güvenlik Kurumu yaptığı ödemeleri kusuru olan işverene rücu edebilir mi?

İş kazası veya meslek hastalığı işverenin kastı ya da işçilerin sağlığını koruma ve güvenliğini sağlama ile ilgili mevzuat hükümlerine aykırı bir hareketi sonucu meydana gelmişse, kurum gerekli yardımları yaptıktan sonra bu yaptığı ödemeleri ve bağladığı gelirlerin peşin sermaye değerini işverenden ister.

Eğer iş kazası veya meslek hastalığının meydana gelmesine neden olan bir üçüncü kişi ise, burada peşin sermaye değerinin tamamını değil yarısını kurum isteyebilir.

Kurumun rücu edebileceği başka durumlar da vardır. Bu durumlar iki tanedir: 

  • Derhal müdahalenin gerektiği durumlar olabilir. Gerekli müdahalede bulunulmadığı için tedavi süresinin uzamasına, sigortalının mağdur kalmasına ya da mağduriyet oranının artmasına sebep olursa işveren, bunlardan kaynaklanan masraflar kurum tarafından işverene ödettirililir. Bu durum 76. maddede düzenlenmiştir.. 

  • Bir diğer rücu durumu ise iş kazası veya meslek hastalığının kuruma süresi içerisinde bildirilmemesi durumudur. Bu durumda kazanın bildirdiği tarihe kadar yapılan geçici iş göremezlik ödeneklerini kurum işverenden alır.

Avukata Sor!


Diğer Başlıklar

Emekli Keseneği

Emsal Karar 15434 Sayılı Kanunun 15/g ve Geçici 195 nci maddelerinin

13-10-2019

Yabancı Uyruklu Kişilerle Evlenen Personelin Durumu

Yabancı uyruklu kişilerle evlenenlerden; bu evlilikleri, 926

11-10-2019

Sürekli Görev Yolluğu

Emsal Karar 1İstanbul Beykoz Çavuşbaşı beldesinden, Şişli İlçesi Maslak Semtinde konuşlu

13-10-2019