Hastalık Sigortasından geçici iş göremezlik ödeneğine hak kazanabilmek İçin koşullar nelerdir?

  • Kişinin 4/1-a’lı olması ya da 5. maddede belirtilen kısmen sigortalı olanlardan hastalığa tabii bir sigortalı olmalı. 

  • Hastalığın anlaşıldığı tarihten önceki bir yıl içinde en az 90 gün hastalık sigortası primi bildirilmiş olmalıdır.

  • Hastalanmış olmalı. 

  • Bunun kurumca yetkilendirilen sağlık kuruluşlarınca verilecek sağlık raporuyla belgelenmiş olması gerekir. 

  • Bu hastalık nedeniye geçici iş göremezliğinin 2 günden fazla sürmesi lazımdır. (İlk 2 gün için geçici iş göremezlik ödeneği ödenmez.) 

Avukata Sor!


Diğer Başlıklar

Uzman Erbaş - Uzman Çavuş Sağlık Yardımı

Sağlık Sorunu Nedeniyle Sözleşmesi Feshedilen Uzman Erbaşlara Yapılan Sağlık Yardımı3269 sayılı

02-12-2021

Sözleşmenin Yenilenmemesi

Emsal Karar 1Sınıfının gerektirdiği sağlık niteliklerini haiz olmadığı yönünde bir saptamada

28-11-2019

Mecburi Hizmet Yükümlülüğü İle İlgili Emsal Kararlar

Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapan subay ve astsubaylarda mecburi hizmet süresi

25-12-2019