Şüpheli Araca Müdahale Etmek İstediği Sırada Yaralanan Polis Memuruna Nakdi Tazminat Ödenmesi Gerektiği Hakkında Emsal Karar

Şüpheli Araca Müdahale Etmek İstediği  Sırada Yaralanan Polis Memuruna Nakdi Tazminat Ödenmesi Gerektiği Hakkında Emsal Karar

Şüpheli Araca Müdahale Etmek İstediği  Sırada Yaralanan Polis Memuruna Nakdi Tazminat Ödenmesi Gerektiği Hakkında Emsal Karar

 Emniyet Genel Müdürlüğü emrinde Polis Memuru olarak görev yapan davacı  görevli olduğu esnada geçirdiği trafik kazası sebebiyle 2330 sayılı kanun uyarınca nakdi tazminat ödenmesi istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin İçişleri Bakanlığı Nakdi Tazminat Komisyonu'nun kararının iptali ve nakdi tazminatın idareye başvuru tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılmıştır.

Davalı idare bahse konu trafik kazasının, davacının yaya olarak yolun karşısına geçmek istediği esnada meydana geldiği, davacının görev listesinde oto sürücü olarak görevlendirildiği, beyan edilen şüpheli araca ilişkin davacının beyanı dışında talep dosyasında herhangi bir belgenin bulunmadığından bahisle dava konusu işlemin hukuka uygun olduğu ileri sürülerek davanın reddi gerektiğini belirtmiştir.

Yapılan yargılama sonucunda İdare Mahkemesi,  davacının önleyici kolluk faaliyeti kapsamında kapı önü nöbeti görevi esnasında geçirdiği trafik kazasının yaşamını tehlikeye soktuğu, basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif olmadığı, vücuttaki kemik kırıklarının yaşam fonksiyonlarını AĞIR(5) derecede etkileyecek nitelikte olduğu belirtildiğinden ve iç güvenlik ve asayişi korumakla görevli olan davacının görev gereği, görev sırasında geçirdiği yaralanma sebebiyle gerçekleşen rahatsızlığının, görevin sebep ve tesiri ile meydana gelmesi nedeniyle 2330 sayılı Kanunun 1. maddesi kapsamında kaldığı  gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline ve ıslah edilen miktar üzerinden tazminat ödenmesine karar vermiştir.

Avukata Sor!


Kategoriler

Diğer Başlıklar

Türk Silahlı Kuvvetlerinde Daha Önce Çalışmamış Olmak Şartını Sağlamadığı Gerekçesiyle İlişiği Kesilen Uzman Erbaş Hakkında Emsal Karar

Türk Silahlı Kuvvetlerinde Daha Önce Çalışmamış Olmak Şartını Sağlamadığı Gerekçesiyle İlişiği

11-01-2020

SAHİL GÜVENLİK PERSONELİ HAKKINDA UYGULANAN GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA TEDBİRİ

SAHİL GÜVENLİK PERSONELİ HAKKINDA UYGULANAN GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA TEDBİRİBilindiği üzere 2 yıllık

10-05-2020