İş kazası, meslek hastalığı sigortasından sağlanan yardımlar nelerdir?

  • Geçici iş göremezlik ödeneği

  • Sürekli iş göremezlik geliri 

Avukata Sor!


Diğer Başlıklar

Farazi tereke nedir? Unsurları nelerdir? Farazi tereke nasıl bulunur?

Serbestçe tasarruf edebileceği değerde esas alınan terekeye, saklı payların tespitinde esas

25-09-2019

Sosyal Güvenlik Kurumu yaptığı ödemeleri kusuru olan işverene rücu edebilir mi?

İş kazası veya meslek hastalığı işverenin kastı ya da işçilerin sağlığını

15-09-2019

Kadrosuzluk Nedeniyle Emeklilik

Emsal Karar 1Ankara Devlet Konservatuarında 2 yıllık lisans öğrenimine 1970 yılında

13-10-2019